ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

gevaarkaarten_klimaatprojectie_hoog (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Deze kaarten tonen in het overstroombaar gebied bij hoog klimaatscenario (voor uitleg, zie http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Algemene_Info/Wat) de maximale waterdiepte horende bij iedere overstromingskans (groot, middelgroot en klein) uitgedrukt in centimeters. De waterdiepte wordt berekend als de afstand tussen het wateroppervlak en het maaiveld op basis van hde hydrodynamische modelleringen en het digitaal hoogtemodel Vlaanderen.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: VMM

Spatial Reference: 102100  (3857)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 300

MaxImageHeight: 2048

MaxImageWidth: 2048

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 10000000

Max Scale: 1000Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Return Updates